W jednym z zadań na egzaminie maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym brakowało kilku danych w pliku. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowała abiturientom dwa rozwiązania - jednym z nich jest częściowe powtórzenie egzaminu.

W jednym z zadań na egzaminie maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym brakowało kilku danych w pliku. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowała abiturientom dwa rozwiązania - jednym z nich jest częściowe powtórzenie egzaminu.
Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

Egzamin maturalny z informatyki odbywał się wczoraj po południu. Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli zdających egzamin w nowej formule, chęć zdawania tego przedmiotu zadeklarowało 6,7 tys. osób. I to właśnie w ich arkuszu egzaminacyjnym w jednym z zadań rozwiązywanych z wykorzystaniem komputera brakowało danych w załączonym pliku. Chodzi o zadanie numer 6.2 (za poprawne rozwiązanie można było uzyskać 4 punkty).

W związku z tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik wydał w środę specjalny komunikat, w którym za zaistniałą sytuację - w imieniu własnym oraz twórców i recenzentów arkusza - przeprasza wszystkich zdających, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Przedstawił im też - po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie arkusza egzaminacyjnego z informatyki na poziomie rozszerzonym, w tym z recenzentami akademickimi i nauczycielskim - dwa rozwiązania zaistniałego problemu.

Pierwsze z nich dotyczy oceniania wadliwego zadania. Zgodnie z propozycją dyrektora CKE, rozwiązania zdających będą traktowane, jako poprawne, jeżeli poprawne są wyniki dla pierwszych 700 wierszy, czyli dla danych całkowicie zgodnych ze specyfikacją określoną w poleceniu do zadania lub do oceny został przedstawiony program, który po uruchomieniu dla poprawnych danych daje poprawne wyniki.

Zdający, którzy uznają, że opisana wyżej sytuacja dotycząca pliku z danymi mogła wpłynąć na rozwiązanie pozostałych zadań podczas egzaminu oraz nie satysfakcjonuje ich rozwiązanie opisane powyżej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym - 13 czerwca br. - napisał Smolik.

Jak zaznaczył, maturzyści, którzy wybiorą drugą propozycję będą przystępowali wyłącznie do części drugiej egzaminu, czyli wykonania zadań z wykorzystaniem komputera. W przypadku części pierwszej wzięty pod uwagę będzie wynik uzyskany w egzaminie majowym. Jednocześnie szef prosi abiturientów o zgłoszenie deklaracji o wyborze tego rozwiązania w macierzystej szkole nie później niż do 24 maja. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej CKE opublikowano arkusz deklaracji.

(mal)