81 procent tegorocznych maturzystów zdało egzamin – wynika z danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do matury przystąpiło ponad 326 tysięcy uczniów. 96 proc. z nich to tegoroczni absolwenci. Pozostali to osoby, które kończyły szkołę w ubiegłych latach.

Zobacz specjalny raport: Matura 2013!

Wyniki matur 2013 - zobacz prezentację!

Pełne wyniki matur, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, poznamy 13 września. Do sierpniowej poprawki może przystąpić 13 proc. uczniów, którzy oblali maturę - to osoby, które nie zdały tylko jednego przedmiotu obowiązkowego. Pozostałe 6 proc. to maturzyści, którzy nie poradzili sobie co najmniej z dwoma przedmiotami.

Wyniki matur można sprawdzić w internecie, logując się do systemu OBIEG. Potrzebne do tego kody abiturienci odebrali w trakcie egzaminów. W niektórych regionach - jak choćby w Łódzkiem czy Świętokrzyskiem - pierwsi maturzyści sprawdzili rezultaty tuż po północy. Pierwsze osoby odwiedziły naszą stronę minutę po północy, a w ciągu siedmiu minut odnotowaliśmy 12 tysięcy osób, które sprawdzały wyniki. W ciągu niespełna godziny na stronie zalogowało się ponad 19 tysięcy maturzystów - mówi dyrektor łódzkiej OKE Danuta Zakrzewska.

W Łódzkiem i Świętokrzyskiem nie zdał co 7. maturzysta, w Małopolsce co 6.

Jak poinformowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, w województwach łódzkim i świętokrzyskim egzaminu dojrzałości nie zdał co siódmy maturzysta. Najtrudniejsza okazała się matematyka, z którą nie poradziło sobie 16 procent uczniów. Z kolei najłatwiejszym z głównych przedmiotów był język włoski, który zdali wszyscy. Wśród szkół najlepiej wypadły licea ogólnokształcące, a najsłabiej technika uzupełniające.

Z kolei w Małopolsce oblał co szósty zdający. Najlepiej z egzaminem poradzili sobie licealiści - wśród uczęszczających do tych szkół oblał co 13. uczeń. Najwyższe oceny dostali maturzyści zdający hiszpański, włoski i rosyjski. Średnia z matematyki i polskiego była identyczna i wyniosła 57 procent. Najsłabiej wypadli uczniowie, którzy zmierzyli się z fizyką, astronomią i geografią.

Maturzyści zmagali się z egzaminami przez trzy tygodnie

Tegoroczna sesja maturalna rozpoczęła się 7 maja, a zakończyła 28 maja. Do egzaminu przystąpiło ponad 365 tysięcy abiturientów. Maturzyści musieli napisać trzy egzaminy pisemne - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (można było wybierać między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim).

Egzaminy z tych przedmiotów były obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogli je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci musieli przystąpić również do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

By zdać maturę, w części ustnej i pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego należy otrzymać co najmniej 30 procent możliwych do uzyskania punktów. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na dni 26-30 sierpnia.