Tegoroczni maturzyści to jeden z ostatnich roczników, który zdaje egzamin dojrzałości na obecnych zasadach. Już w 2015 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie MEN, które wprowadza wiele poważnych zmian. Chodzi m.in. o koniec prezentacji maturalnych z polskiego i obowiązek zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Dzięki nowemu rozporządzeniu finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych będą mogły do ostatniej chwili zmieniać wybór przedmiotów, które chcieliby zdawać na maturze. Teraz, nie znając jeszcze wyników olimpiad, muszą złożyć ostateczne deklaracje już w lutym.

Kolejna ważna zmiana dotyczy egzaminu ustnego z języka polskiego. Od 2015 roku nie będzie się on już odbywał w formie przygotowanej wcześniej prezentacji na dany temat. Maturzyści po wejściu do sali będą losować zestawy pytań i odpowiadać na nie w podobnej formie, jak ma to miejsce podczas egzaminów z języków obcych.

Największa nowość, z którą będą musieli się zmierzyć wszyscy zdający maturę w 2015 roku to obowiązkowy egzamin z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonych. Uczniowie będą mogli wybrać jakaś dyscyplinę z obecnie obowiązującej listy. Nie będzie na niej tylko wiedzy o tańcu, która decyzją MEN została wykreślona.

Wprowadzenie obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonych to częściowe wyjście naprzeciw oczekiwaniom rektorów uczelni wyższych. Początkowo chcieli oni kilku obligatoryjnych przedmiotów dodatkowych, ale ministerstwo uznało, że polska szkoła nie jest na to przygotowana.