W ostatnim dniu maturalnej sesji uczniowie zdawali pisemny egzamin z języka włoskiego. Test na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze. Na RMF24 publikujemy arkusze zadań maturalnych.

Język włoski jest najrzadziej wybieranym językiem obcym na maturze. Chęć zdawania włoskiego zadeklarowało w tym roku 713 abiturientów, czyli mniej niż jeden procent tegorocznych maturzystów. Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało z kolei 265 abiturientów.

Egzaminy pisemne z języka włoskiego odbyły się rano i po południu. O godzinie 9.00 rozpoczął się egzamin na poziomie podstawowym, a o godzinie 14.00 ten na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut, na rozszerzonym - 190 minut.

Jak otrzymać świadectwo dojrzałości?

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna kończy się również dzisiaj. Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mieli jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Maturalna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 7 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego ponad 365 tys. maturzystów.

Ci abiturienci, którzy nie mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia.