Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych kontynuują maturalny maraton. Dziś zmierzą się z zadaniami z biologii i historii sztuki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Początek egzaminu z biologii już o godzinie 9:00, a z historii sztuki punktualnie o 14:00. Trzymamy kciuki!

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych kontynuują maturalny maraton. Dziś zmierzą się z zadaniami z biologii i historii sztuki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Początek egzaminu z biologii już o godzinie 9:00, a z historii sztuki punktualnie o 14:00. Trzymamy kciuki!
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński /PAP

To już piąty dzień maturalnego maratonu. Uczniowie - którzy zadeklarowali taką chęć - już o godzinie 9:00 przystąpią do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. 

Biologia znajduje się w puli przedmiotów dodatkowych. Jest wybierana przede wszystkim przez przyszłych farmaceutów i lekarzy. Od dawna jest w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów. Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało 50 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 18,4 procent.

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z biologii wykorzystuje się Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. Publikacje zapewnia zdającym szkoła. Można je również pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzamin będzie trwał 180 minut.

Sprawdź TUTAJ, z jakimi zadaniami zmierzyli się ubiegłoroczni maturzyści. 

Matura 2018: Historia sztuki

Dziś swoją wiedzę sprawdzą także abiturienci, którzy zdecydowali się na zdawanie egzaminu z historii sztuki - w sumie 2790 osób. Historia sztuki od lat należy do przedmiotów rzadziej wybieranych.

Arkusze egzaminacyjne otworzą o godzinie 14:00.

Matura 2018: Zobacz arkusze i propozycje rozwiązań z dotychczas przeprowadzonych egzaminów!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Matematyka - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

Matura 2018: Jakie przedmioty?

Każdy uczeń zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym (w formie pisemnej): język polski, matematykę i język obcy nowożytny - najchętniej wybierany jest oczywiście angielski. 

Maturzysta musi także przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego dodatkowego przedmiotu. Do wyboru ma: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę etniczną, język łemkowski, język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Matura 2018: Harmonogram egzaminów

Matura 2018: Kiedy abiturient zdaje maturę?

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

(ł) (ak)