Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zakończona. Egzamin rozpoczął się o godz. 14.00 i trwał 150 minut. Poniżej publikujemy arkusz CKE - język angielski na poziomie rozszerzonym - wraz z transkrypcją i odpowiedziami zaproponowanymi przez eksperta portalu Interia.pl.

Matura 2018: Zobacz wcześniejsze arkusze!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

Matura 2018: Zobacz arkusz i transkrypcję nagrań z egzaminu z języka angielskiego!

>>> Matura 2018: Język angielski na poziomie rozszerzonym [ARKUSZ] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski na poziomie rozszerzonym [TRANSKRYPCJA] <<<

Matura 2018: Angielski na poziomie rozszerzonym najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym

Język angielski na poziomie rozszerzonym jest w tym roku najchętniej wybieranym przez maturzystów przedmiotem dodatkowym.

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest od lat język niemiecki. Na kolejnych miejscach znalazły się - rosyjski, francuski, hiszpański i włoski.

Oprócz znajomości środków językowych, rozumienia tekstów pisanych i rozumienia ze słuchu, abiturienci podczas matury z angielskiego muszą stworzyć własną wypowiedź pisemną. Na poziomie rozszerzonym piszą tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawkę lub artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji. Wypowiedź musi zawierać 200-250 słów.

Matura 2018: Przykładowe rozwiązania!

Trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

(ł)