Około 271 tysięcy zdających przystąpiło dziś do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wśród nich są ci, którzy zdają tzw. „starą” i „nową” maturę. Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 160 tysięcy osób. Na RMF24.pl i w Interii.pl będziemy mieli arkusze i propozycje rozwiązań z obu poziomów!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

Matura 2018: Kolejny dzień zmagań

Wtorek to trzeci dzień zmagań tegorocznych maturzystów. 4 maja, w środku długiego majowego weekendu, przystąpili do egzaminu z języka polskiego, w poniedziałek sprawdzali swoją wiedzę z matematyki na poziomie podstawowym, a chętni także z języka łacińskiego.

Przed zdającymi język angielski. W całym kraju do zadań z poziomu podstawowego zasiądzie ok. 271 tysięcy abiturientów, zarówno w systemie tzw. "starej", jak i "nowej" matury. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpi 160 tysięcy osób. Od lat język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. 

Na RMF24.pl i w Interii.pl będziemy na bieżąco publikować arkusze i propozycje rozwiązań!

Matura 2018: Jakie przedmioty?

Każdy uczeń zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym (w formie pisemnej): język polski, matematykę i język obcy nowożytny - najchętniej wybierany jest oczywiście angielski. 

Maturzysta musi także przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego dodatkowego przedmiotu. Do wyboru ma: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę etniczną, język łemkowski, język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Matura 2018: Harmonogram egzaminów

Matura 2018: Kiedy abiturient zdaje maturę?

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca.

(mpw)