Kto nie przespał lekcji matematyki, na pewno sobie z tegoroczną maturą poradził - to komentarze nauczycieli po egzaminie dojrzałości z królowej nauk. 284 tysięcy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo musiało przystąpić do zadań z matematyki na poziomie podstawowym. Na RMF24 publikujemy arkusze maturalne z matematyki CKE, a także propozycje rozwiązań.

Kto nie przespał lekcji matematyki, na pewno sobie z tegoroczną maturą poradził - to komentarze nauczycieli po egzaminie dojrzałości z królowej nauk. 284 tysięcy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo musiało przystąpić do zadań z matematyki na poziomie podstawowym. Na RMF24 publikujemy arkusze maturalne z matematyki CKE, a także propozycje rozwiązań.
Uczniowie XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Warszawie /Jakub Kamiński /PAP

Nie była to najłatwiejsza matura, ale widziałem też trudniejsze arkusze. Nowością w tym roku jest zmiana układu zadań. Do tej pory po kolei były zadania za 1 punkt, za 2 i za 4,5. W tym roku zadania za 2 i 5 punktów są przemieszane ze sobą. Mogło to zmylić uczniów, bo po raz pierwszy zastosowano ten manewr - powiedział nam matematyk Tomasz Wierzchowski z liceum w mazurskim Węgorzewie. 

Na naszym profilu na Facebooku na żywo matematyk Artur Kozłowski z II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie specjalnie dla Was będzie rozwiązywał maturalne zadania.

MATURA 2017. Matematyka poziom podstawowy

<<<< TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE Z MATURY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM >>>>

Matura 2017. Przykładowe odpowiedzi z matematyki


Matura 2017. Na początek język polski

>>> ZOBACZ ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM <<<

>>> ZOBACZ ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM <<<

Piątek jest drugim dniem egzaminacyjnego maratonu. Abiturienci po długim majowym weekendzie rozpoczęli najważniejszy egzamin w życiu od sprawdzenia wiedzy z języka polskiego, zdobytej w trakcie dotychczasowego procesu nauczania. 

Matura 2017. Czy możliwe są przecieki?

Tak, jednak w takiej sytuacji egzamin maturalny zostałby unieważniony, a uczniowie musieliby go powtarzać.

Matura 2017. Egzaminy potrwają trzy tygodnie

Obowiązkowymi egzaminami, do których muszą przystąpić wszyscy maturzyści to, poza matematyką na poziomie podstawowym, język polski (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy) i jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla jednak, że absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej, jak i w ‎części pisemnej.

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz pisemnej, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej. W ostatnim przypadku CKE nie określa progu ‎zaliczenia.‎

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎

Matura 2017. Harmonogram egzaminów