"Lalka" i "Z legend dawnego Egiptu" Bolesława Prusa, "Dziady, część III" Adama Mickiewicza, "Ziele na kraterze" Melchiora Wańkowicza i wiersz amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop - tych utworów dotyczyły tematy na tegorocznej maturze pisemnej z języka polskiego. Do egzaminu przystąpiło około 310 tysięcy uczniów liceów i techników. Publikujemy arkusze zadań dla obu typów szkół oraz propozycje odpowiedzi, opracowane przez ekspertów Interii!

Matura z języka polskiego: Zobacz arkusz zadań dla liceum!

Matura z języka polskiego: Zobacz propozycje rozwiązań dla liceum!


Matura z języka polskiego: Zobacz arkusz zadań dla technikum!

Matura z języka polskiego: Zobacz propozycje rozwiązań dla technikum!


W tym roku wyjątkowo różniły się arkusze zadań rozwiązywanych przez absolwentów liceów i techników. Ci pierwsi są bowiem pierwszym rocznikiem, który zdaje egzamin maturalny w nowej formule, ci drudzy zaś - ostatnim, który zdaje egzamin w formule starej.

W czasie egzaminu maturzyści z liceów musieli rozwiązać 12 zadań. Odnosiły się one do zamieszczonych w arkuszu fragmentów artykułów: prof. Jerzego Bralczyka "Co się nosi w mówieniu?", opublikowanego w "Polityce", i Wojciecha Nowickiego "Chwała półkownikom", wydrukowanego w "Książkach". W jednym z zadań zacytowano fragment epilogu z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, nie podając jednak z jakiego dzieła on pochodzi oraz kto jest jego autorem - musieli to podać sami zdający.

Maturzyści z liceów musieli także napisać wypracowanie, a do wyboru mieli dwa tematy:

- "Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne - co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu ‘Lalki’, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury" - cytowany w tym wypadku fragment powieści to refleksja Stanisława Wokulskiego nt. Paryża, jego historii i mieszkańców;

- "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij" - chodziło o cytowany w arkuszu wiersz amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop "Ta jedna sztuka" w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka.

Z kolei maturzyści w technikach mieli do rozwiązania 14 zadań. Odnosiły się one do artykułu Marcina Zamorskiego "Hipermarket kultury", opublikowanego we "Wprost".

Zdający egzamin w technikach również musieli napisać wypracowanie i również mieli do wyboru dwa tematy:

- "Jak można wykorzystać władzę absolutną? Interpretując fragmenty noweli Bolesława Prusa ‘Z legend dawnego Egiptu’, porównaj Ramzesa jako władcę z jego następcą - Horusem. Uwzględnij wartości ważne dla bohaterów oraz przesłanie utworu";

- "Analizując fragmenty ‘Dziadów, części III’ Adama Mickiewicza oraz ‘Ziela na kraterze’ Melchiora Wańkowicza, porównaj ukazane w nich sytuacje i postawy matek. W interpretacji wykorzystaj znajomość dramatu Adama Mickiewicza" - przytoczone fragmenty to rozmowa Senatora z panią Rollison i opowieść o matce Krysi szukającej córki po upadku powstania warszawskiego.

Zarówno maturzyści w liceach, jak i w technikach mieli na rozwiązanie zadań i napisanie wypracowania 170 minut. Jedni i drudzy mogą dostać z egzaminu na poziomie podstawowym maksymalnie 70 punktów: 20 za zadania i 50 za tekst własny na jeden z wybranych tematów. Aby zdać egzamin, muszą natomiast zdobyć minimum 30 procent punktów.

Czas na maturę z matematyki!

We wtorek, w drugim dniu maturalnego maratonu, abiturienci zmierzą się z królową nauk! Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9:00.

Kiedy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawni arkusze zadań - opublikujemy je na RMF 24, a wkrótce potem podamy również propozycje odpowiedzi, które opracują nasi eksperci!