Rosyjski balet Bieriozka wystąpi 28 kwietnia w Warszawie na specjalnym koncercie dedykowanym ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. Koncert dedykowany ofiarom katastrofy odbędzie się w Sali Kongresowej. Rosyjscy artyści wystąpią razem z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

Artyści z Bieriozki, czyli rosyjskiego Państwowego Akademickiego Zespołu Choreograficznego Pieśni i Tańca im. Nadieżdy Nadieżdinowej, tańczą w korowodzie ze skomplikowanym układem choreograficznym, który - w połączeniu z pięknymi strojami - ma sprawiać wrażenie, że tancerze "płyną" po scenie.

Zespół został założony pod koniec lat 40. przez wybitną baletmistrzynię Nadieżdę Nadieżdinową, pochodzącą z Wilna. W latach 1925-1934 Nadieżdinowa była solistką baletu w moskiewskim Teatrze Bolszoj.

W 1948 r., dzięki jej staraniom, w Moskwie odbył się występ taneczny korowodu dziewczęcego do pieśni "W pole bieriozka stojała...". Pierwszymi wykonawczyniami tańca "Bieriozka" były młode kołchoźnice obwodu kalinińskiego. Nadieżdinowa zaczęła wówczas tworzyć profesjonalny zespół taneczny. Została jego kierownikiem artystycznym i baletmistrzynią. W 1966 r. Nadieżdinowa otrzymała tytuł Narodowej Artystki ZSRR.

Artyści z baletu Bieriozka występowali na największych scenach teatralnych i koncertowych świata, wzbudzając zachwyt publiczności, (...) przez lata wypracowali wspaniałą choreografię, która wyraża bogactwo, charakter i osobliwość rosyjskiej kultury, a zarazem lekkość, odwagę i skromność - podkreślają organizatorzy koncertów w Polsce.