​Wszystkie siedem śledztw okołosmoleńskich toczy się w sprawie, w żadnym z nich nikomu nie przedstawiono zarzutów - poinformował prokurator Krzysztof Schwartz.

​Wszystkie siedem śledztw okołosmoleńskich toczy się w sprawie, w żadnym z nich nikomu nie przedstawiono zarzutów - poinformował prokurator Krzysztof Schwartz.
Prokurator Krzysztof Schwartz /Jacek Turczyk /PAP

Schwartz poinformował, że oprócz głównego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, prowadzonych jest siedem innych postępowań związanych z tą sprawą. Wszystkie śledztwa prowadzone są w sprawie, w żadnym z nich nikomu nie przedstawiono zarzutów. Z racji tego, że te postępowania są w fazie wyjaśniania okoliczności zdarzeń, których przedmiotem są te postępowania, nie mogę o nich szczegółowo mówić - powiedział Schwartz.

Pierwsze postępowanie dotyczy nadużycia zaufania w stosunkach z zagranicą (tzw. zdrada dyplomatyczna, art. 129 Kodeksu karnego). W tym postępowaniu prokurator zakończył fazę zbierania dokumentów i materiałów z różnych instytucji, przystąpił do przesłuchiwania świadków; ma ich być przesłuchanych ok. 70.

Drugie postępowanie dotyczy zaniechań prokuratury wojskowej, która prowadziła śledztwo smoleńskie przez sześć lat. Chodzi o brak wniosku o dopuszczenie do wykonania w Rosji sekcji zwłok ofiar. W tym śledztwie zakończyło się zbieranie dokumentów, zostało przesłuchanych kilkunastu świadków, zaplanowano przesłuchanie 18 kolejnych.

Trzecie postępowanie dotyczy sfałszowania dokumentów przez funkcjonariuszy BOR. Część tego śledztwa jest niejawna. Do tej pory przesłuchano 30 świadków. Prokurator wykonuje końcowe czynności procesowe przed podjęciem decyzji merytorycznej - powiedział Schwartz.

Czwarte postępowanie dotyczy niszczenia wraku Tu-154M, który jest dowodem rzeczowym. Tutaj zwróciliśmy się z kolejnym wnioskiem o pomoc prawną do Rosji. Na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi. Prokurator przesłuchał 24 świadków, ta część została zakończona. Pozostałe czynności będą uzależnione od wyników pomocy prawnej, którą otrzymamy bądź nie od Rosjan - poinformował prokurator.

Piąte postępowanie jest prowadzone także w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Jest niejawne.

Szóste postępowanie, niedawno podjęte, dotyczy poświadczenia nieprawdy w protokołach sekcji zwłok sporządzonych przez biegłych z Rosji, jak również znieważenia zwłok ofiar katastrofy.

Oprócz tego prokuratorzy analizują materiały dotyczące nieprawidłowości w BOR. Decyzja merytoryczna w tej sprawie zostanie podjęta po zapoznaniu się przez prokuratorów z wszystkimi materiałami, które dotyczą działalności BOR-u, w tym audytem sporządzonym w tej służbie - zapowiedział Schwartz. 

(ph)