59-letnia Grażyna Gęsicka, przewodnicząca klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zginęła w sobotę, towarzysząc prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w podróży na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W latach 2005-07, w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, Gęsicka pełniła funkcję ministra rozwoju regionalnego.

Gęsicka urodziła się 13 grudnia 1951 roku w Warszawie. Skończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1985 r. została doktorem nauk humanistycznych. W latach 1985-93 pracowała tam jako adiunkt w Instytucie Socjologii.

W 1989 r. uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w komisji ds. górnictwa. Od września do grudnia 1991 była doradcą ministra pracy. W latach 1993-1994 uczestniczyła w grupie ekspertów ds. Europy Środkowej i Wschodniej w Programie LEDA (Local Employment Development Action) Komisji Europejskiej. W 1995 r. była stałym doradcą w nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. zasad polityki regionalnej państwa.

W latach 1998-2001 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w sierpniu 2001 r. została wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W kampanii parlamentarnej 2005 roku doradzała Platformie Obywatelskiej. W negocjacjach rządowych między PiS i PO reprezentowała Platformę. Uczestniczyła w pracach zespołu zajmującego się wykorzystaniem funduszy UE.

31 października 2005 r. została ministrem rozwoju regionalnego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a od 14 lipca 2006 r. w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 16 listopada 2007 r., po dymisji rządu, przestała być ministrem tego resortu.

Od 2007 r. była posłem z listy PiS w okręgu rzeszowskim. Otrzymała tam 28 982 głosy. 6 stycznia 2010 r. została szefową klubu PiS.

Była autorką i współautorką kilkunastu książek oraz ponad 30 artykułów w polskich i zagranicznych książkach i czasopismach naukowych.