W tym roku będzie gorzej, ale w przyszłym Włochy wyjdą z recesji. Takie prognozy przedstawia bank centralny w Rzymie. Banca d'Italia przewiduje, że w tym roku PKB Włoch obniży się o 2 punkty procentowe.

Banca d'Italia przewiduje, że recesja w drugiej połowie 2012 roku będzie bardziej ograniczona niż w pierwszych sześciu miesiącach. Sytuacja ma się zdecydowanie poprawić w ciągu roku 2013.

Ponadto w opinii autorów biuletynu banku centralnego zarówno rok obecny, jak i przyszły będą charakteryzować się "wyraźnym osłabieniem popytu na rynku wewnętrznym". Według przewidywań pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą będzie miał zaś przede wszystkim eksport.

Banca d'Italia argumentuje, że ożywienie we Włoszech zależeć będzie od "zwartości stanowisk" w Unii Europejskiej i "normalizacji na rynkach finansowych".