Na nocleg i kompleksową pomoc mogą liczyć w czasie epidemii koronawirusa w Poznaniu ofiary przemocy domowej. O pomoc można poprosić przez telefon lub SMS-em.

Realizowany przez miasto program skierowany jest do ofiar przemocy domowej, osób, które czują się zagrożone taką przemocą lub są w kryzysie i muszą opuścić swoje miejsce zamieszkania.

Poznański magistrat poinformował, że dla takich osób przygotowano w pełni wyposażone pokoje z możliwością skorzystania z wyżywienia. Budynek, w którym zorganizowano schronienie, jest zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej i w płyny do dezynfekcji pomieszczeń, pościeli i rąk.

"Takie miejsce jest niezwykle potrzebne, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, kiedy osoby dotknięte przemocą domową często nie mogą uciec od swoich prześladowców" - powiedziała dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych poznańskiego urzędu miasta Magdalena Pietrusik-Adamska.

Dodała, że osoby potrzebujące otrzymają wsparcie niezależnie od pory dnia i godziny. Wsparcia udzielać będą specjaliści mający wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z przemocy i krzywdzenia.

Aby uzyskać pomoc, wystarczy zadzwonić do Punktu Interwencji Kryzysowej, nr tel.: 61-835-48-65, 61-835-48-66 lub wysłać SMS pod numer 516-183-943. Można też wysłać mail na adres: pik@m.poznan.pl lub zgłosić się osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Niedziałkowskiego 30.

Miasto podało, że powiadomiony pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej oceni sytuację, zdefiniuje zagrożenie i udzieli wsparcia psychologicznego oraz wskaże adres miejsca schronienia. Gdy tylko będzie taka potrzeba, specjalista przyjedzie do miejsca schronienia, aby zaopiekować się osobą, która tam trafiła.

Jeśli trzeba będzie zawiadomić policję, prokuraturę lub inne służby, zrobi to, udzielając każdego potrzebnego wsparcia. Jeśli będzie to konieczne, pojedzie również do szpitala z osobą poszkodowaną. Specjalista ustali też plan wsparcia dla osoby krzywdzonej, pomoże w uruchomieniu procedury Niebieskiej Karty.

Projekt na zlecenie miasta realizuje Fundacja "Dziecko w Centrum". W realizację programu zaangażowane są również: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, policja i straż miejska.