Dziś wchodzą w życie zmiany w zasadach kwarantanny. Wczoraj wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którą z obowiązkowej maksymalnie 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE zwolnieni będą m.in. obywatele RP.

Jak napisano w uzasadnieniu rozporządzenia, na podstawie analizy sytuacji epidemicznej w Polsce, zmieniono zapisy dotyczące kwarantanny dla osób, które przyjeżdżają do naszego kraju spoza Unii Europejskiej. Od dziś nie muszą one już odbywać 14-dniowej kwarantanny.

O zmiany w rozporządzeniu wnioskowało MSWiA. "Projekt rozporządzenia nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, z uwagi na jego szczególny charakter i konieczność jego pilnego wejścia w życie. Zatem podjęto decyzję o nieprzedłożeniu projektu do konsultacji" - wyjaśniono w uzasadnieniu rozporządzenia.

Z obowiązku 14-dniowej kwarantanny zwolnieni są nie tylko obywatele Polski, ale też obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii.