Od północy z piątku na sobotę na granicy wewnętrznej - z krajami UE - zniesione zostały kontrole graniczne. Od soboty nie obowiązują kontrole sanitarne, zniesiony został obowiązek przechodzenia dwutygodniowej kwarantanny. W Polsce z przejść granicznych z Czechami i Niemcami zniknęły zapory.

Od północy nie obowiązują już kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a od godz. 9 w piątek - z Litwą. Ograniczenia zniesiono również na przejściach lotniczych i morskich.

Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Wracamy do stanu sprzed 15 marca, czyli do swobodnego podróżowania - mówi por. Agnieszka Golias, rzecznik Komendanta Głównego Straży Granicznej. Podkreśla jednocześnie, by planując podróż zagraniczną uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju, do którego się wybieramy.

Obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna, wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej UE, czyli na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą - jednak i tutaj z obowiązku kwarantanny zastosowano sporo wyłączeń. W dalszym ciągu cudzoziemcy z krajów spoza UE nie mogą wjechać do Polski w celach turystycznych.

Ograniczenia nadal będą obowiązywać przy wjeździe do Czech z Górnego Śląska

Czeskie ograniczenia w podróżowaniu do większości państw UE zostaną zniesione w poniedziałek, gdy zacznie działać system nazwany "światła drogowe". Kraje europejskie oznaczono w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego kolorami: czerwonym, żółtym i zielonym.

Polska, z wyjątkiem Śląska, znalazła się w grupie "państw zielonych", do których od poniedziałku Czesi będą mogli pojechać bez żadnych ograniczeń, a przy powrocie nie będą wymagane testy ani kwarantanna.

Województwo śląskie uznano za obszar o najwyższym stopniu ryzyka i na interaktywnej mapie publikowanej przez resorty zdrowia oraz spraw zagranicznych oznaczono je kolorem czerwonym, co oznacza, że nie obejmie go przywrócenie 15 czerwca normalnego ruchu granicznego.

Otwarcie granic kolejnym etapem powrotu do normalności

Zniesienie od soboty obowiązku odbywania dwutygodniowej kwarantanny dla podróżujących do Polski to kolejny etap powrotu do normalności - odniósł się do zniesienia obostrzenia rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. Podkreślił jednak, że nadal należy utrzymywać podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Równocześnie uczulił na to, by udając się do innych krajów sprawdzać szczegółowe regulacje wprowadzone w związku z epidemią, bo kary za ich naruszanie mogą być nieraz bardzo surowe.

Lubuskie: Zakupy w Polsce

W sobotę spory ruch był na przejściu granicznym nad Odrą w Słubicach w Lubuskiem - informował reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Wielu naszych zachodnich sąsiadów, po zrobionych zakupach, wracało do przygranicznego Frankfurtu.

Kwarantanna wciąż obowiązkowa dla cudzoziemców, ale z pewnymi wyłączeniami

Jak zaznaczono w opublikowanym w piątek rozporządzeniu Rady Ministrów, granicę zewnętrzną do Polski mogą przekroczyć m.in. obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami, albo dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod ich stałą opieką.

Wjazd jest możliwy m.in. również dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, oraz osób posiadających stopień dyplomatyczny i członków ich rodzin, a także dla osób wykonujących m.in. przejazdy służbowe.

Przez granicę zewnętrzną mogą również wjechać do Polski uczniowie i studenci pobierający tutaj naukę. Co ważne, nie muszą oni odbywać obowiązkowej kwarantanny, ale na granicy będą poproszeni o okazanie dokumentów poświadczających, że uczą się w Polsce.

Według nowych przepisów, obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać również m.in. osoby wjeżdżające do Polski w ramach czynności zawodowych, w tym m.in. członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, kierowcy transportu drogowego, czy członkowie obsady pociągów.

Obowiązku kwarantanny nie mają również osoby przekraczające granicę zewnętrzną w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy, żołnierze Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, a także: funkcjonariusze Policji, SG, Służby Celno-Skarbowej, PSP, SOP, inspektorzy ITD wykonujący zadania służbowe. Granicę bez konieczności odbywania kwarantanny mogą przekroczyć również m.in. członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członkowie ich rodzin.

Kwarantanny nie muszą odbywać również cudzoziemcy przekraczający granicę zewnętrzną, którzy przejeżdżają przez Polskę do miejsca zamieszkania na terenie UE lub krajów członkowskich EFTA, jeśli posiadają zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w tych krajach.