Rząd zdecydował, że zasiłek opiekuńczy dla rodziców będzie funkcjonował co najmniej do 25 czerwca. Chodzi o dodatek dla rodziców, którzy z powodu koronawirusa muszą zostać w domu z dzieckiem.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostaje wydłużone do 25 czerwca tego roku - poinformowała minister rodziny Marlena Maląg.

Będzie ono przysługiwało, tak jak do tej pory, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu Covid-19 placówek zapewniających opiekę - czyli w przypadku, kiedy zamknięte zostanie przedszkole, szkoła, czy inna placówka opiekuńcza i rodzice nie będą mogli zapewnić opieki dzieciom do lat ośmiu.

Kwestia opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna dla rodziców i opiekunów, jesteśmy tego świadomi, stąd decyzja o kolejnym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy placówka tej opieki nie zapewnia - podkreśliła Maląg.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach.

Mogą się o niego starać rodzice dzieci w wieku do lat 8; ubezpieczeni rodzice dzieci niepełnosprawnych do 16 lat lub do 18 lat - jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub do 24 lat - jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do zasiłku przysługuje także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.