​Większość Polaków pozytywnie ocenia decyzję o otwarciu szkół w środku epidemii koronawirusa - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Ankietowani byli pytani o to, jak oceniają decyzję o otwarciu szkół i powrocie uczniów do zajęć w budynkach szkolnych.

26,1 proc. uznało tę decyzję za "zdecydowanie dobrą". Z kolei odpowiedź "raczej dobrze" wybrało 48,6 proc. ankietowanych Polaków.

Najbardziej pozytywnie nastawione do otwarcia szkół były osoby w wieku 40-49 lat - tam poparcie dla zajęć stacjonarnych w klasach przekroczyło 80 proc.

Krytyczny wobec decyzji MEN był niemal co piąty Polak. 10,6 proc. oceniło wysłanie dzieci do szkół jako "raczej złą" decyzję, a 8,7 proc. - za "zdecydowanie złą".

Najbardziej niechętni byli młodzi Polacy w wieku 18-29 lat. 44 proc. z nich było przeciwnych powrotowi dzieci do szkół.

6 proc. Polaków nie ma w tej kwestii zdania. 

We wtorek 1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021, w którym uczniowie wrócili do stacjonarnych lekcji. W razie wystąpienia zakażenia koronawirusem szkoły na wniosek dyrektora, w porozumieniu z organami prowadzącymi i przy pozytywnej opinii inspektora sanitarnego, mogą na czas określony przejść na system mieszany (łączący kształcenie stacjonarne oraz kształcenie na odległość), bądź całkowicie na nauczanie zdalne.