Nie w budynku urzędu miasta, ale na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich obradować będzie we wtorek Rada Miasta Poznania. Zmiana podyktowana jest ochroną przed zagrożeniem koronawirusem.

Biuro rady poinformowało, że 25. sesja Rady Miasta Poznania zostanie zorganizowana w Sali Ziemi. 34 radnych spotka się w sali plenarnej, która może pomieścić nawet ok. 2 tys. osób.

W związku z epidemią SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez rząd decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, biuro rady powiadomiło też o ograniczeniach związanych z możliwością osobistego udziału w sesji. Wszyscy zainteresowani zachęcani są do śledzenia przebiegu sesji w transmisji udostępnionej na stronie internetowej poznańskiego magistratu.

Ograniczenia dotyczą też wydziałów i jednostek miejskich. Ich dyrektorzy zostali poproszeni o to, aby w celu zreferowania na sesji projektu uchwały, przychodziła tylko jedna osoba.

We wtorek radni zdecydują m.in. o przesunięciu z kwietnia na czerwiec terminu wprowadzenia podwyżek i zmian w strefie płatnego parkowania. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu uchwały, w obecnej, wyjątkowej sytuacji, przy ograniczonym działaniu publicznego transportu zbiorowego i ograniczeniu szeroko rozumianego życia publicznego, regulacja ta nie spełni zakładanych celów, a może zwiększyć koszty działania wielu instytucji, służb i wolontariuszy zaangażowanych w zwalczanie epidemii.

W styczniu poznańscy radni zdecydowali, że koszt pierwszej godziny parkowania w centrum miasta wzrośnie do 7 zł (obecnie to 3 zł). W połowie marca prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak informował, że, mimo sytuacji związanej z epidemią, w mieście nie będzie zawieszenia poboru opłat w strefie płatnego parkowania. Jak wyjaśnił, ta decyzja jest podyktowana m.in. dbałością o finanse stolicy Wielkopolski.