Jeżeli tylko specustawa ws. koronawirusa wejdzie w życie - rząd - w pierwszej kolejności wykorzysta ją do poprawy komunikacji z samorządami - ustalili dziennikarze RMF FM. O 15 zbiera się Senat, który ma bez poprawek - w ekspresowym tempie - zatwierdzić uchwaloną przez Sejm ustawę.

Jak się dowiedzieliśmy prezydent Andrzej Duda ma podpisać ustawę najpóźniej w sobotę. Jeżeli tak się stanie zacznie obowiązywać najpóźniej w poniedziałek.

Ustawa daje rządowi bardzo daleko idące uprawnienia. W pierwszej kolejności rząd będzie chciał poprosić wszystkie samorządy, aby założyły u siebie "szybką linię" z kancelarią premiera. Chodzi o to, żeby w dwie minuty - w razie potrzeby - można było skontaktować się z każdym wójtem i burmistrzem w Polsce.

Rząd ma też stworzyć listę wyrobów medycznych, których nie będzie można z Polski eksportować w określonych przypadkach. Kancelaria premiera chce również zwiększyć tak zwane pozaprzetargowe zamówienia płynów odkażających i maseczek. Szczegóły w piątek około godz. 17 ma ustalić rządowy sztab koordynacyjny.

W piątek o północy zaczęło obowiązywać obwieszczenie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące wywozu z Polski leków i produktów leczniczych bez recepty. Chodzi m.in. o leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, a także maski, igły, termometry, czepki medyczne, ochraniacze na buty czy też maski.

Według resortu zdrowia objęte zakazem zostały również leki, które są przydatne w walce z koronawirusem.

W ubiegłym roku weszły w życie znowelizowane przepisy prawa farmaceutycznego, których celem było przeciwdziałanie nielegalnemu wywozowi leków za granicę.

Przewidywały one m.in. wprowadzenie zakazu zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Przed zmianą przepisów Prawo farmaceutyczne określało jedynie katalog podmiotów, u których hurtownia farmaceutyczna może zaopatrywać się w produkty lecznicze. Nie przewidywało ono wprost zakazu zaopatrywania się w produkty lecznicze u podmiotów detalicznych.

Co jest w specustawie?

Na początku tygodnia do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W uzasadnieniu dokumentu czytamy, że "w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".

"Ustawa określa (...) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia (...), zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia" - wskazano w uzasadnieniu.

"W projekcie wprowadzono zasadę (art. 3), iż w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywania obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu - praca zdalna" - czytamy.

"Ponadto wprowadzono regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko" - zaznaczono.

"Umożliwiono wykorzystanie środków budżetowych z rezerwy celowej - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przeciwdziałanie COVID-19" - napisano w uzasadnieniu.


Opracowanie: