​Nietypowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do mieszkańców całej Polski trafił dziś SMS informujący o ułatwieniach w głosowaniu dla osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z niepełnosprawnościami.

“II tura wyborów prezydenckich w niedzielę 12.07. Osoby 60+, kobiety w ciąży oraz osoby niepełnosprawne będą mogły głosować w komisjach wyborczych bez kolejki" - czytamy w alercie RCB.

To oczywiście wytyczne rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia w związku z epidemią koronawirusa. Część najbardziej narażonych wyborców będzie mogło zagłosować bez kolejki - wszystko bowiem wskazuje na wysoką frekwencję, a to przekłada się na liczbę ludzi w lokalach wyborczych.

O zapewnienie pierwszeństwa głosowania niektórych wyborców apelowała PKW. W związku z tym w pierwszej kolejności będą mogły zagłosować:

- Osoby powyżej 60. roku życia.

- Kobiety w ciąży.

- Osoby z dzieckiem do lat 3.

- Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

- Osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub takie, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie.

SMS zdziwił jednak wiele osób, gdyż RCB miało informować o sytuacjach, w których występuje duże prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. 

Przypomnijmy, że w związku z wytycznymi wyborcy w lokalach muszą mieć zakryte usta oraz nos, a także pamiętać o zachowaniu co najmniej dwumetrowego odstępu. Wchodząc do lokalu powinni także skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.