Od dziś nie trzeba już nosić maseczek na otwartej przestrzeni. Jest warunek- do innej osoby jesteśmy w stanie zachować dystans przynajmniej 1,5 m.

Od soboty na otwartym powietrzu nie mamy już obowiązku noszenia maseczek, czyli wychodząc na dwór nie musimy już zakrywać ust i nosa.

Maseczkę jednak zawsze powinniśmy mieć ze sobą, ponieważ niewykluczone jest to, że będziemy odwiedzać miejsca zamknięte, np. różnego rodzaj sklepy - przypomina rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Nadal musimy zachować bezpieczną odległość do innych osób - co najmniej 1,5 m.

Obowiązek zachowania dystansu nie znika - powiedział.

Rzecznik resortu zdrowia przypomniał, że przepisy w takim kształcie mają obowiązywać na razie do 5 czerwca, a to czy zostaną przedłużone, zależy w głównej mierze od nas samych.

Gdzie bez maseczki

Bez maseczki możemy przebywać w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych.

Bez maseczek mogą pozostawać osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży. Nie trzeba zakładać maseczki także w czasie jazdy konnej.

Gdzie z maseczką

Nadal jednak zakrywać usta i nos trzeba w środkach transportu publicznego, w samolotach, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach oraz w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej czy w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.