Krajowa Izba Fizjoterapeutów domaga się urealnienia wyceny fizjoterapii we wszystkich zakresach. Konieczność zmiany wyceny tych świadczeń wynika m.in. z kosztów związanych z przystosowaniem do zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa - podkreśliła KIF.

To oczywiste, że środki ochrony, a także nowa organizacja pracy generują dodatkowe koszty. Jednocześnie wytyczne nie pozwalają przyjmować tak wielu pacjentów jak przed wybuchem epidemii - uzasadniła swoje stanowisko Izba.

Tymczasem - jak wyjaśniła KIF dalej - Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji kolejny projekt zarządzenia, w którym zaproponowano znaczącą obniżkę świadczeń rehabilitacyjnych. Dotyczy on leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Dlatego też KIF zwróciła się z apelem do wszystkich świadczeniodawców o wysyłanie opinii do NFZ, w których przedstawią oni realne koszty prowadzenia działalności, w ramach której realizowane są świadczenia rehabilitacyjne, nie tylko w zakresie projektowanej zmiany.

Już raz udało się nam, wspólnymi siłami, po raz pierwszy od wielu lat, zmienić wycenę, chociaż w naszej ocenie niewystarczająco. Liczymy na wsparcie. Mamy nadzieję, że i ta akcja zakończy się sukcesem - podkreśliła Izba.

Równocześnie Maciej Krawczyk prezes KIF skierował pismo do Adama Niedzielskiego prezesa NFZ, w którym upomina się o właściwe traktowanie fizjoterapeutów. Dostępne jest ono na stronie: https://kif.info.pl/ile-kosztuje-fizjoterapia/.

Jest to wezwanie do podjęcia konstruktywnych rozmów oraz zaprzestania dyskryminacji naszego zawodu, przejawiającego się m.in. krzywdzącymi i niepokrywającymi rzeczywistych kosztów działalności wycenami - zaznaczyła KIF.