Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swoich stronach internetowych wzór wniosku dla nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do 500 zł związanego z zakupem sprzętu lub oprogramowania do nauki zdalnej. Refundacji podlegają zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia. Pieniądze mają trafić do nauczycieli do 31 grudnia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swoich stronach internetowych wzór wniosku dla nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do 500 zł związanego z zakupem sprzętu lub oprogramowania do nauki zdalnej. Refundacji podlegają zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia. Pieniądze mają trafić do nauczycieli do 31 grudnia.
Do 500 zł na sprzęt do nauki zdalnej dla nauczyciela. Jest wzór wniosku /pixabay.com /Pixabay

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, dofinansowanie należy się nauczycielom i dyrektorom zarówno ze szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Wsparciem nie będą objęci nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie będzie jednorazowe.

Wzór wniosku o dofinansowanie można znaleźć tutaj

Jakie zakupy można pokryć z otrzymanych pieniędzy?

Dofinansowanie może posłużyć do pokrycia w całości lub częściowo kosztów zakupu: komputera stacjonarnego, monitora, komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem (w tym tabletem graficznym), podzespołów komputerowych (w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora), kamery internetowej lub wizualizera, statywu, mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki), drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego, myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej, baterii do komputera przenośnego, akumulatora, powerbanku, zasilacza awaryjnego, adaptera, koncentratora sieciowego, cyfrowego mikroskopu, liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego, oprogramowania komputerowego lub smartfona. Można je też wykorzystać na pokrycie w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Dofinansowanie ma przysługiwać na sprzęt, oprogramowanie lub usługi kupione w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie, nauczyciel musi do 7 grudnia 2020 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Nauczyciel pracujący w więcej niż jednym miejscu ma złożyć wniosek do dyrektora tej jednostki, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze godzin.

Jeżeli zakup nastąpi między 1 września br. a 20 listopada, to do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Do wniosku dotyczącego zakupu dokonanego po 20 listopada trzeba będzie dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.

Wysokość kwoty dofinansowania wynikać będzie z dowodu zakupu, przy czym nie może przekraczać 500 zł. Ma być wypłacona nauczycielowi do 31 grudnia 2020 r.