Naukowcy Wydziału Inżynierii Materiałowej UTP i pracownicy bydgoskich firm Climat i Medseven opracowują prototyp prostego respiratora do wspomagania pacjentów z niewydolnością oddechową. Projektem budowy tego respiratora zainteresowało się ministerstwo nauki, które udzieliło finansowego wsparcia.


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy planuje na początku maja zakończyć budowę dwóch prototypów prostego respiratora do wspomagania pacjentów z niewydolnością oddechową.

Następnie prototypy zostaną przekazane do badań w warunkach klinicznych.

Prace projektowe na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym podjęto przed trzema tygodniami z myślą o pacjentach chorych na COVID-19, mających trudności z samodzielnym oddychaniem.

W konstruowanie prostego respiratora zaangażowani są naukowcy Wydziału Inżynierii Materiałowej i pracownicy bydgoskich firm Climat i Medseven.

Zespołowi przewodniczy rektor uczelni prof. inż. Tomasz Topoliński. Nadzór medyczny nad pracami sprawuje zastępca komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy płk dr Robert Włodarski, który jest anestezjologiem. Zajął się on m.in. sformułowaniem założeń i warunków krytycznych koniecznych dla bezpieczeństwa pacjenta, które musi spełnić respirator.

Projektem budowy tego respiratora zainteresowało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które udzieliło wsparcia w wysokości 125 tys. zł.