Będziemy wypłacać środki do 1,5 tys. zł na laptop czy komputer stacjonarny, przeznaczony dla dzieci do nauki zdalnej - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Wnioski w tej sprawie można składać do 30 grudnia.

Puda wskazał, że po środki na sprzęt elektroniczny do nauki zdalnej należy się zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie dotyczy komputerów zakupionych w okresie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r.

Przepisy pozwalają dofinansować kwotą do 1,5 tys. zł zakup komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz klawiaturą, myszą lub ładowarką przez rodziny wiejskie.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie?

Taka pomoc będzie mogła trafić do rodziny, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 i co najmniej jeden rodzic prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Kolejnym warunkiem będzie to, by przynajmniej jeden rodzic miał nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie będzie przysługiwać, kiedy łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie będzie przekraczał 1,2 tys. zł na osobę miesięcznie. Na dopłatę będą mogły też liczyć rodziny, które w ciągu ostatnich trzech lat nie otrzymały komputera lub laptopa, który był kupiony lub dofinansowany ze środków publicznych lub organizacji pozarządowych.

Wniosek o dofinansowanie zakupu komputera można znaleźć tutaj