Sens podawania przypominającej dawki szczepionki jest wątpliwy - taki jest główny wniosek z publikacji grupy naukowców na łamach prestiżowego czasopisma "The Lancet". Efektem publikacji są znaczące spadki notowań giełdowych koncernów Moderna i Pfizer oraz niemieckiej firmy BioNTech.

Grupa utytułowanych naukowców, w tym specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia i amerykańskiej Administracji Żywności i Leków pisze, że nie ma naukowych podstaw do tego, by zalecać powszechne szczepienia przeciwko koronawirusowi przypominającymi dawkami.

"Potrzebna jest uważna i jawna analiza napływających danych tak, by decyzje były powodowane wiarygodnymi przesłankami naukowymi, a nie politycznymi" - piszą badacze w podsumowaniu pracy pt;. "Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses".

Według ich badań, dostępne dane wskazują na utrzymującą się odporność zaszczepionych. W przypadku wariantu Delta ta odporność na zakażenie jest niższa, ale szczepienie i tak zapewnia ochronę przed objawami.

Autorzy zastrzegają jednocześnie, że wcześniej czy później takie przypominające dawki dla ogółu populacji mogą być potrzebne, ale ich zdaniem dopiero wówczas, gdy będą kliniczne i epidemiologiczne dowody na to, że odporność nabyta dzięki szczepieniu spadła lub stała się nieadekwatna wobec nowych wariantów.

Ponadto badacze oceniają, że zachęcanie do kolejnego szczepienia podważa ogólne zaufanie do szczepionek przeciwko koronawirusowi, zwłaszcza że według nich przy trzeciej dawce może rosnąć niebezpieczeństwo powikłań, w tym w postaci zapalenia mięśnia sercowego.

Ogólnie rzecz biorąc, aktualnie dostępne badania nie dostarczają wiarygodnych dowodów na znaczący spadek ochrony przed ciężkim przebiegiem, która jest pierwszorzędnym celem szczepienia - podsumowuje główna autorka badania doktor Ana Maria Henao Restrepo. 

Po tej publikacji znacząco spadły ceny akcji koncernów Pfizer i Moderna. W chwili pisania tego artykułu ten pierwszy traci prawie 2,5 procent, drugi prawie 5,5 procent, a BioNTech niemal 7 proc. wartości.

Opracowanie: