W Polsce odnotowano pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. "W nocy otrzymaliśmy dodani wynik pierwszego pacjenta, który ma koronawirusa w Polsce" - przekazał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pacjent czuje się dobrze, przyjechał z Niemiec. Jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce zdiagnozowano w szpitalu w Zielonej Górze. 

Pacjent czuje się dobrze. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z tym, jak powinny działać. Pacjent zgłosił się do lekarza, telefonicznie otrzymał informację, żeby się skontaktować ze służbami sanitarnymi - przekazał Łukasz Szumowski. 

66-latek przyjechał do Polski z Niemiec. Służby badają drogę, jaką z Niemiec przebył mężczyzna. Wiadomo, że do Polski przyjechał autobusem rejsowym, ale po drodze miał się przesiadać.

Wszystkie osoby, które miały kontakt z pacjentem zostały objęte kwarantanną domową i są objęte nadzorem służb sanitarnych - dodał Szumowski. 


Przebieg zachorowania jest łagodny. Miał wysoką gorączkę, kaszel, ale dziś nie gorączkuje, pokasłuje, czuje się bardzo dobrze. Będziemy kontynuowali jego pobyt w oddziale, wykonamy kontrolne badania. Kiedy okażą się negatywne, to puścimy go do domu  - przekazał dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, gdzie przebywa pacjent. Chory został transportowany do placówki specjalną karetką z Cybinki.

Po zdiagnozowaniu pierwszej osoby zakażonej koronawirusem, nie zmieniły się procedury obowiązujące w Polsce w związku rozprzestrzeniającą się epidemią. W szpitalach przygotowywane są specjalne ćwiczenia. Podkreślałem to wielokrotnie: to czy wirus się pojawi, czy nie - on nie zmienia wiele w naszych procedurach. My te procedury mamy opisane - mówił Szumowski.

Według danych Ministerstwa Zdrowia przekazanych wczoraj wieczorem, w związku z koronawirusem w Polsce 68 osób jest hospitalizowanych, ok. 500 jest poddanych kwarantannie. To mniej w stosunku do danych z poniedziałku, zgodnie z którymi na obserwacji w szpitalach przebywały 92 osoby.

"Jeśli zajdzie potrzeba, to oddziały zakaźne będą zwiększać liczbę łóżek"

Szef resortu przekazał, że jeśli zajdzie potrzeba, to oddziały zakaźne będą zwiększać liczbę łóżek. Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że w którymś z oddziałów mamy większe obłożenie, mamy procedury, które zwiększają liczbę łóżek zakaźnych w danym szpitalu. Mamy kontakt z wojewodami dotyczący wolnych łóżek, ale to nie jest sytuacja na dziś. Dzisiaj mamy miejsca i możemy pacjentów przyjmować wszystkich, którzy tego potrzebują i tutaj na dzień dzisiejszy nie ma ryzyka - powiedział Szumowski.

Przypomniał, że w Polsce jest 79 oddziałów zakaźnych, trzy oddziały podległe Ministerstwu Obrony Narodowej. Śledzimy sytuację. Są przygotowane scenariusze na wszystkie ewentualności. Mamy  blisko trzy tys. łóżek zakaźnych - przypomniał.

Rząd zapewnia, że kontroluje sytuację i nie ma powodów do paniki


Podczas konferencji minister zdrowia przekazał, że teraz najważniejsze jest zachowanie rozsądku i spokoju.

Mówiliśmy, że ten wirus się pojawi w Polsce i tak się stało. Mówiliśmy, że natychmiast poinformujemy państwa natychmiast jak to się zdarzy i tak zrobiliśmy. Cały czas informujemy: należy zachować higienę, myć ręce, nie wychodzić do większych zbiorowisk jeśli kichamy i kaszlemy. Ta choroba - jeżeli słuchamy ekspertów: epidemiologów, zakaźników - jest w swoim przebiegu zbliżona do grypy (...) pamiętajmy, że to nie jest taka choroba jak SARS, jak MERS, ebola. To zupełnie inna kategoria wagowa infekcji, przechodzi ją 80 proc. osób łagodnie. Nie ma powodów do niepokoju - stwierdził.

W poniedziałek Sejm przyjął ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa.

Uchwalona w poniedziałek ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Ustawa zakłada możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

Badania w kierunku COVID-19 realizowane są m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH oraz laboratoriach Wojewódzkich Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych w Olsztynie i Wrocławiu. Sanepid informował w weekend, że w tym tygodniu uruchamiane będą też laboratoria w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Poznaniu.

Ponad 90 tys. zarażonych na całym świecie

Na całym świecie stwierdzono już ponad 93 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem: 80 tysięcy w Chinach, prawie 5400 w Korei Południowej i ponad 2500 we Włoszech, gdzie zmarło już 79 osób, Włochy są również trzecim największym skupiskiem koronawirusa na świecie. 

Mogłeś zakazić się koronawirusem? Sprawdź, co powinieneś zrobić

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwowali u siebie objawy, takie jak:

 •  gorączka,
 •  kaszel,
 •  duszność i problemy z oddychaniem;
 • powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i nie zaobserwowali u siebie wskazanych objawów, powinni przez kolejne dwa tygodnie kontrolować swój stan zdrowia. Kontrola ta powinna obejmować codzienny pomiar temperatury ciała oraz zwrócenie uwagi na objawy grypopodobne (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią objawy, można zakończyć kontrolę. 

Zaś jeśli się pojawią, należy telefonicznie powiadomić sanepid lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.Sanepid wskazuje, że jeśli ktoś był w północnych Włoszech i miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, powinien bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można zadzwonić na rządową infolinię dotyczącą koronawirusa. Numer telefonu: 800 190 590.


Wszystko co warto wiedzieć o koronawirusie z Wuhan w raporcie specjalnym. Sprawdź!


Specjaliści podkreślają, by pamiętać o odpowiedniej higienie

Eksperci przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń:

 • Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol,
 • Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,
 • Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą,
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza, powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach,
 • Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami przebywając na terenach, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym koronawirusem,
 • Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbaj o higienę miejsc, w których używa się surowego mięsa czy podrobów,
 • Jeśli podróżujesz do miejsc, gdzie stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony układu oddechowego; unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzegaj zasad higieny rąk.