​W drugim kwartale 2020 roku Polska odnotowała największy spadek PKB w najnowszej historii naszego kraju. Polska gospodarka zmniejszyła się realnie o 8,2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem - wynika ze szczegółowych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Główną przyczyną spadku PKB w drugim kwartale było zmniejszenie popytu krajowego o 9,5 proc. rok do roku.

Jak zaznacza GUS, na gorszą kondycję gospodarki wpływ miały także duże spadki konsumpcji oraz inwestycji (oba wskaźniki niższe o 10,9 proc.).  

W II kwartale br. zanotowano spadek dynamiki, zarówno eksportu, jak i importu. Spadek eksportu był mniejszy od spadku importu, czego efektem był pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,8 p. proc. (wobec +0,4 p. proc. w I kw. 2020 r.) - zaznacza GUS.

Polska gospodarka, choć oficjalnie w recesji po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, wypada i tak dobrze na tle Europy. Tylko dwa kraje zanotowały mniejsze spadki: Finlandia (-5,2 proc.) i Litwa (-3,7 proc.).

Według projektu budżetu na 2020 rok, PKB Polski na koniec roku będzie niższe o 4,6 proc., wobec wzrostu 4,1 proc. w 2019 roku. Z kolei w 2021 roku polska gospodarka ma urosnąć o 4 proc.