Komisja Europejska zatwierdziła wart 7,5 mld złotych polski program pomocy dla firm, które ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa: chodzi o dokapitalizowanie dużych oraz niektórych małych i średnich przedsiębiorstw.

Program, którym zarządzać będzie Polski Fundusz Rozwoju, jest elementem tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Jego całkowity budżet sięga około 5,5 mld euro i będzie otwarty dla dużych firm oraz niektórych większych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Program zakłada, że pomoc udzielana będzie w formie instrumentów dokapitalizowania, w szczególności w formie instrumentów kapitałowych - mowa o nabywaniu akcji zwykłych i uprzywilejowanych w spółkach publicznych i prywatnych - oraz w formie hybrydowych instrumentów kapitałowych: chodzi o obligacje zamienne i pożyczki.

Tarczę finansową dla dużych firm, czyli dla tych zatrudniających powyżej 250 ludzi, rząd uruchomił dwa dni temuBudżet wsparcia w ramach tego programu sięga 25 mld złotych.

Program zakłada trzy rodzaje finansowania, z których każdy wymagał odrębnej zgody Komisji Europejskiej.

"W ciągu ostatnich dwóch tygodni uzyskaliśmy zgody na udzielanie finansowania w postaci pożyczek płynnościowych i w postaci pożyczek preferencyjnych - czekamy jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej na instrumenty kapitałowe" - tłumaczył wówczas Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

Z końcem kwietnia natomiast wystartowała tarcza finansowa dla mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

"Po już blisko sześciu tygodniach mamy blisko 250 tysięcy firm, którym udzieliliśmy subwencji finansowych na kwotę około 47 mld złotych" - podawał Paweł Borys.