Badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim, prowadzone od 10 sierpnia w sposób ciągły, realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci – podał w poniedziałek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. GIOŚ w komunikacie przyznał jednak, że w przesłanych dziś wynikach badań wody Niemcy stwierdzili obecność rtęci. Inspektorat tłumaczy, że przyczyną różnic jest fakt, że polscy inspektorzy pobierali wodę do badań z głównego nurtu Odry, a niemieccy ze starorzecza.

W niedzielę GIOŚ opublikował kolejny komunikat w sprawie badań wody w Odrze. Oświadczenie skupia się dwóch aspektach - wynikach polskich i niemieckich analiz.

Wyniki udostępnione w niedzielę przez stronę niemiecką wykazały obecność rtęci i wskazały na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekracza norm dopuszczalnych dla wody pitnej.

Wyniki polskie z badań przeprowadzanych w sposób ciągły od 10 sierpnia nie potwierdziły obecności rtęci w Odrze po stronie polskiej w woj. lubuskim i zachodniopomorskim.

Skąd różnice?

Inspektorat w komunikacie sugeruje, że różnice między wynikami polskich i niemieckich badań mogą wynikać z tego, że Niemcy pobierali próbki w dopływach lub starorzeczach Odry, a próbki dla GIOŚ są pobierane punktowo w głównym nurcie Odry.

Oto, gdzie próbki pobierali niemieccy inspektorzy:

Oto, gdzie pobierane były próbki dla GIOŚ:

GIOŚ podał, że Państwowa Inspekcja Weterynaryjna wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb.

Rtęć - jak zaznaczył Inspektorat - jest pierwiastkiem, który występuje w różnych związkach chemicznych w środowisku naturalnym, również w środowisku wodnym. Związki rtęci są zarówno obecne w wodzie płynącej, a szczególnie kumulują się w osadach dennych rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych.

Inspektorat wskazał, że wyższe stężenia różnego typu związków rtęci, mogą się pojawiać z uwagi np. na funkcjonujący na danym terenie przemysł. Po wzruszeniu dna rzecznego związki rtęci mogą się uwolnić w większej ilości, wówczas rtęć pojawia się punktowo w próbach badawczych.

Dlatego też - jak zaznaczono - badania pod kątem występowania związków rtęci i innych metali ciężkich zawsze są powtarzane i robione w cyklach rocznych. W przypadku stwierdzenia występowania rtęci, służby środowiskowe prowadzą monitoring i analizę wyników badań pod kątem bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Od końca lipca obserwowany jest pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół. Śnięte ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia.

Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i w dolnośląskim.