Ministerstwo Pracy i resort finansów pracują nad dokumentem ws. systemu emerytalnego. Według ministra jacka Rostowskiego szczegółów należy się spodziewać najpóźniej w połowie czerwca.

Na początku tego miesiąca premier twierdził, że rząd powinien być jeszcze w maju gotowy do przedstawienia informacji o wynikach przeglądu systemu emerytalnego. Donald Tusk wyjaśnił, że raport będzie podstawą do oceny przyszłości OFE. Jak mówił, ważne jest, żeby dokument nie niósł ze sobą dwuznaczności, szczególnie jeśli chodzi o ocenę samych OFE. Wcześniej pojawiały się informacje, że rząd co prawda nie ma planów likwidacji funduszy, ale nie muszą też one za wszelką cenę dalej funkcjonować.

W połowie maja główny ekonomista Ministerstwa Finansów Ludwik Kotecki powiedział, że trzeba sprawdzić m.in. wpływ OFE na wzrost gospodarczy, rynek kapitałowy i na finanse publiczne oraz wpływ funduszy na wielkość emerytur. Według Koteckiego "spektrum decyzji jest od: nic nie zmieniać, do bardzo radykalnych działań".