Ponad 360 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpi dziś do pisania testu z języka obcego - trzeciej, ostatniej części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Wczoraj uczniowie pisali egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w poniedziałek z humanistycznej.

Uczniowie klas III Gimnazjum nr 3 w Przemyślu /Darek Delmanowicz /PAP

Egzamin będzie przeprowadzany z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Największa grupa gimnazjalistów - 86 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin przeprowadzany jest na dwóch poziomach. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.


TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZE I ROZWIĄZANIA Z WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW