Rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potrwają trzy dni. Uczniowie zaczęli od egzaminu z języka polskiego. Jutro pisać będą matematykę, a w piątek test z języka obcego. Egzaminy będą przeprowadzane stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9. O tej porze na stronie CKE pojawiły się także arkusze egzaminacyjne. Znajdziecie je także na naszej stronie.

Test z języka polskiego trwał 120 minut.

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty uczniowie znajdą 20 zadań. Najwięcej czasu będą musieli oczywiście poświęcić na wypracowanie. W tym roku mają do wyboru dwa tematy. 

Pierwszy to rozprawka, w której muszą udowodnić na podstawie dwóch lektur - obowiązkowej i dowolnej - że w każdym z nas jest coś, co zasługuje na podziw. 

Drugi temat to opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury, który przekonał ucznia do tego, że warto podejmować ryzyko.

Na próbnym teście ósmoklasisty pojawia się fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. To do niego odnosi się część zadań zamkniętych. Jest także krótki tekst filozoficzny o Diogenesie pochodzący ze zbioru esejów ks. Józefa Tischnera "Krótki przewodnik" o życiu.

Ósmoklasiści mieli też za zadanie zredagować zaproszenie na wystawę fotograficzną. 


 

Dyrektor CKE Marcin Smolik przypomina, że próbne egzaminy ósmoklasisty powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił Smolik.

W związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą wyjątkowo przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. To zawężony katalog wymagań. Tak też zostały przygotowane arkusze.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.