Ruszają próbne testy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dzisiaj uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Jutro przed nimi matematyka, a w piątek - język obcy nowożytny. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, egzaminy podzielone na te trzy dni zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym.

Udział szkół w próbnych testach jest dobrowolny.

Próbne egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 17 marca (środa), godz. 9:00 - język polski,

- 18 marca (czwartek), godz. 9:00 - matematyka,

- 19 marca (piątek), godz. 9:00 - języki obce nowożytne.

Jakie zadania w arkuszu?

Jak podaje CKE, w arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (do wyboru jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Tutaj znajdziesz arkusze z poprzednich lat.

Próbne testy wyłącznie w celu informacyjnym i diagnostycznym

Dyrektor CKE Marcin Smolik wskazał, że próbne egzaminy ósmoklasisty powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). 

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy?

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy ósmoklasisty zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na egzaminach w maju tego roku. 

Poniżej dokładny terminarz właściwych egzaminów podany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. 

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. 

Egzamin ósmoklasisty 2021. Ile trwa?

Poszczególne testy trwają nawet 180 minut. To maksymalny czas w przypadku egzaminu z języka polskiego.

Najkrótszy będzie test z języka obcego. Potrwa od 90 do 135 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła już termin, kiedy to uczniowie otrzymają wyniki napisanych przez nich egzaminów.

Rezultaty będą znane w lipcu tego roku.

Dokładne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2021 dostępne są tutaj.