Od dziś wjazd do Wielkiej Brytanii dla większości obywateli Polski, tak jak i pozostałych państw UE, możliwy jest tylko na podstawie ważnego dokumentu paszportowego. Do tej pory można było przekroczyć brytyjską granicę mając przy sobie tylko dowód osobisty.

Jadąc do Wielkiej Brytania turystycznie musimy od dziś mieć przy sobie paszport.

Wyjątkiem są osoby mające status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowo osiedlonej (pre-settled status), które uzyskały go na podstawie dowodu osobistego. W przypadku tych osób wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Jak wyjaśniał konsul generalny RP Mateusz Stąsiek, osoby mające status osoby osiedlonej co do zasady powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie tego dokumentu tożsamości, który został powiązany z ich profilem cyfrowym w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme). Wniosek o status osoby osiedlonej można było powiązać albo z paszportem, albo z dowodem osobistym.

Ponieważ po zmianie przepisów mogą się pojawić pewne wątpliwości, także po stronie brytyjskich urzędników imigracyjnych, warto podróżować z dokumentem paszportowym, czyli paszportem biometrycznym lub paszportem tymczasowym, bo to zawsze jest najpewniejszy sposób przekraczania granicy.

Konsul przypominał, żeby przed podróżą sprawdzić datę ważności paszportu, to czy nie jest on zniszczony bądź uszkodzony. Ci, którzy mają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej, w przypadku zmiany dokumentu tożsamości, powinny niezwłocznie zaktualizować dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej.

Konsul Stąsiek zwracał również uwagę, by o zmianie przepisów szczególnie pamiętali kierowcy w transporcie towarowym i pasażerskim, bo oni regularnie przekraczali do tej pory granicę, często korzystając z dowodu osobistego.