Nietypową przeszkodę na drodze napotkał kanadyjski kierowca. Podczas podróży autostradą transkanadyjską przez Nową Fundlandię natrafił na stado reniferów, które poruszało się po jezdni. Dopiero sygnał klaksonu przepędził zwierzęta na pobocze.