Pokaż Bezpieczny Powrót 2011 na większej mapie

Kraków - utrudnienia w ruchu we Wszystkich Świętych i Zaduszki w okolicach cmentarzy:

Cmentarz Rakowicki

ulica Rakowicka

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach 29 października od godz. 10:00 do 30 października oraz 31 października od godz. 22:00 do 1 listopada

- ulica Rakowicka całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku od parkingu zlokalizowanego na wysokości Uniwersytetu Ekonomicznego do ul. Grochowskiej za wyjątkiem: komunikacji zbiorowej, niepełnosprawnych, taxi, pojazdów posiadający przepustkę ZIKiT

- dodatkowo w dniach 29-30 października możliwy dojazd do posesji na ul. Rakowickiej 18-43 od strony ul. Wita Stwosza

ulica Olszańska

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach 29 października od godz. 10:00 do 30 października oraz od 31 października od godz. 22:00 do 1 listopada

- ulica Olszańska bez przejazdu w ul. Rakowicką

- zakaz parkowania na ul. Olszańskiej

ulica Prandoty

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują od 31 października od godz. 22:00 do 1 listopada

- ulica całkowicie wyłączona z ruchu

- dopuszczeni do wjazdu: niepełnosprawni; pojazdy posiadający przepustkę ZIKiT; zaopatrzenie do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania

- parking dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany od strony al. 29 Listopada

ulice Chrobrego, Brodowicza i aleja Beliny-Prażmowskiego

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują od 31 października od godz. 22:00 do 1 listopada

- ulica Chrobrego jednokierunkowa od ulicy Łukasiewicza do ulicy Grochowskiej

- wyjazd z ulicy Chrobrego wyłącznie w aleję Beliny-Prażmowskiego lub w ulicę Grochowską

- w alei Beliny-Prażmowskiego dopuszczone parkowanie na prawej części jezdni w obu kierunkach

- w ulicy Brodowicza zakaz zatrzymywania się i postoju w obu kierunkach

Cmentarz Batowicki

ulica Powstańców

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada od godz. 5:00

- ulica całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Strzelców do skrzyżowania z drogą na Dziekanowice

- dopuszczeni do wjazdu: komunikacja zbiorowa, taxi; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; mieszkańcy ulicy Powstańców i Dziekanowickiej.Zakaz zatrzymywania się i postoju w obu kierunkach; niepełnosprawni mogą parkować przy kaplicy w Batowicach; zakaz skrętu w lewo z alei 29 Listopada od strony Warszawy w ulicę Powstańców

ulica Strzelców

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada od godz. 5:00

- wprowadzony jeden kierunek ruchu na odcinku ul. Strzelców od ulicy Powstańców do Ronda Barei

- w przeciwnym kierunku dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki i pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT

dodatkowe parkingi:

- parking ZCK przy ul. Strzelców

- ulica Rozrywka - dojazd od ulicy Marchołta oraz od al. 29 Listopada przez ulicę Powstańców i Strzelców, wyjazd tylko do ul. Marchołta

- dojazd do cmentarza od Nowej Huty ulicami Marchołta, Sabały i Reduta

Cmentarz Grębałowski

ulica Kocmyrzowska

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada od godz. 5:00

- wprowadzony jeden kierunek ruchu od ulicy Łowińskiego do ulicy Architektów

- objazd od strony Proszowic przez ulice Morcinka, Mistrzejowicką lub przez ulice Architektów, Jagiełły i Petöfiego

- dopuszczone obustronne parkowanie równoległe na odcinku od ulicy Darwina do ulicy Architektów

- wprowadzony jeden kierunek ruchu w ulicy Poległych w Krzesławicach od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy Jagiełły

ulica Darwina wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy Blokowej

- dopuszczeni do wjazdu w ulicę Darwina: komunikacja zbiorowa, niepełnosprawni, taxi, pojazdy posiadający przepustkę ZIKiT

- parking dla uprawnionych wyznaczony przed bramą główną i boczną cmentarza

- dojazd do parkingu od ul. Kocmyrzowskiej i ul. Blokowej

- wyjazd z parkingu tylko do ul. Blokowej

Cmentarz Podgórski

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada od godz. 5:00

- zaopatrzenie stoisk handlowych do godziny 5:00, bez możliwości parkowania

- wprowadzony jeden kierunek ruchu w ulicy Swoszowickiej od ulicy Kamieńskiego do ulicy Robotniczej

- ulica Wielicka bez ograniczeń w ruchu

- parking: ulica Wielicka - pod Urzędem Miasta Krakowa

Cmentarz Salwator

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada od godz. 5:00

ulice św. Bronisławy i Malczewskiego wyłączone z ruchu

- dopuszczeni do wjazdu w ulicę św. Bronisławy: mieszkańcy ulic: św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona; taksówki; niepełnosprawni; pojazdy posiadający przepustkę ZIKiT; zaopatrzenie stoisk handlowych do godz. 5:00

- zakaz zatrzymywania się i postoju na ul. św. Bronisławy

- dopuszczeni do wjazdu w ulicę Malczewskiego: pojazdy komunikacji zbiorowej; taksówki; mieszkańcy ulicy Malczewskiego i Wodociągowej; niepełnosprawni; pojazdy posiadający przepustkę ZIKiT

Cmentarz Pasternik

- zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada

- dopuszczone parkowanie na prawym pasie ulicy Pasternik od ulicy Ojcowskiej do cmentarza na kierunku Zabierzów

Pozostałe cmentarze:

Cmentarz przy ulicy Wspólnej

ulica Wspólna wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Klonowica do ulicy Dobczyckiej wraz z ulicami przyległymi (ulica Andrychowska, Sempołowskiej, Podgwiezdna, Monterska)

- dopuszczeni do wjazdu: mieszkańcy ulicy Wspólnej i ulic przyległych; wyznaczony ogólnodostępny parking na ulicy Dobczyckiej (od ulicy Przekątnej), Pszennej, Jastrzębiej i Wspólnej (na ślepym odcinku)

Zakazy zatrzymywania się i postoju wprowadzone przy następujących cmentarzach 1 listopada:

- przy ulicy Bieżanowskiej

- przy ulicy Niewodniczańskiego

- przy ulicy Sodowej

- przy ulicy Niebieskiej

- przy ulicy Mała Góra

- przy ulicy Glogera

- przy ulicy Balickiej

- przy ulicy Olszanickiej

- przy ulicy Igołomskiej

- przy ulicy Zawiłej

- przy ulicy Wolskiego