Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa poinformował dziś szefa polskiej Krajowej Rady Sądownictwa o zamiarze jej wydalenia z tej organizacji. Szef KRS otrzymał dziś list w tej sprawie.

List szefa ENCJ Keesa Sterka stwierdza, że według Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa polska KRS nadal nie przestrzega podstawowej zasady członków tej organizacji - niezależności od władzy wykonawczej. Zarząd stwierdza też, że KRS dopuściła się tym poważnego naruszenia celów i zadań Stowarzyszenia określonych w statucie, i nie zdradza chęci zaradzenia tym naruszeniom.

W związku z tym szef Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa informuje szefa KRS Leszka Mazura, że zarząd chce zaproponować Walnemu Zgromadzeniu członków Sieci wydalenie polskiej Rady ze stowarzyszenia. Swoją opinię ENCJ przedstawia w załączonym do listu kilkustronicowym dokumencie.

Kees Sterk stwierdza, że zgodnie ze statutem Sieć daje polskiej KRS możliwość przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie i określa na to termin - do 22 maja.

Walne Zgromadzenie, na którym zawieszona w prawach członka 1,5 roku temu KRS może być ostatecznie z Sieci wykluczona odbędzie się 11 czerwca w Brukseli.

Opracowanie: