26 września we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki ruszy kolejny już Kongres Regionów. To największe w Polsce miejsce spotkań przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej oraz świata biznesu, nauki, kultury i mediów, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

"Nowoczesne Regiony przyjazne mieszkańcom" to główny temat tegorocznego Kongresu. Podczas dwóch dni sesji plenarnych i dyskusji panelowych, będą dobre praktyki oraz tematy z obszarów: samorząd i biznes, jakość życia mieszkańców, promocja regionów.

"Podstawowym zadaniem każdej władzy jest służba społeczeństwu. W czasach gwałtownych i przełomowych zmian technologicznych, które zawsze pociągają za sobą przemiany społeczne, władza musi diagnozować sytuację i kierunek zmian oraz planować odpowiedź na pojawiające się wyzwania" - podkreślają organizatorzy. Sesje plenarne będą koncentrować się wokół wyzwań przyszłości, które bezpośrednio dotyczą jednostek samorządu terytorialnego. Zaproszeni goście zastanowią się m.in. nad konsekwencjami planu ministra M. Morawieckiego oraz potrzebą zrównoważonego rozwoju - mówi Roman Młodkowski szef programowy Kongresu Regionów.

Panele dyskusyjne będą poruszać tematy bliskie mieszkańcom, władzom oraz biznesowi. Prelegenci zastanowią się nad jakością życia, m.in. nad konsekwencjami depopulacji, która ma w tej chwili miejsce w Polsce, następnie prześledzą, czy samorządowa polityka edukacyjna może stać się elementem przewagi konkurencyjnej oraz jak decydenci mogą przyczynić się do sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej. Wiele emocji wzbudzi temat budżetu obywatelskiego i jego skuteczności w budowaniu zaangażowania.

Materiały prasowe