Kto trzęsie gospodarką? Redakcje RMF FM, money.pl i 300Gospodarki oraz Fundacja Impact stworzyły ranking najbardziej wpływowych osób dla polskiej gospodarki w 2020 r.

Nadrzędnym celem rankingu jest wiarygodne oddanie stanu faktycznego; dlatego w nowatorski sposób konstruują go trzy niezależne podmioty.

Ostatnie tygodnie redakcje radia RMF FM oraz portali money.pl i 300Gospodarka.pl poświęciły na opracowanie listy osób, które mają największy wpływ na polską gospodarkę w 2020 r. Jej ostateczny kształt zostanie opublikowany podczas wrześniowej konferencji Impact’20 Connected Edition. Sposób doboru nazwisk, które znalazły się na liście, jest efektem wspólnej analizy procesów zachodzących w polskiej gospodarce i długich dyskusji przedstawicieli trzech organizacji.

Cytat

Doszliśmy do wniosku, że żadne metody kwantytatywne nie są w stanie oddać iście humanistycznej natury wpływu na gospodarkę. Cytowalność lub udział w konferencjach jest często wynikiem dużych budżetów marketingowych, co nie zawsze koresponduje z faktycznym wpływem na zmiany i procesy; te w dużej mierze odbywają się za kulisami. Dokonują ich twórcy prawa, politycy mający silną pozycję czy też prezesi firm, które mają duży udział w rynku swojej branży
mówi Krzysztof Berenda z ekonomicznej redakcji RMF FM.

Osoby, które znalazły się w rankingu, to inspiratorzy zmian legislacyjnych, ich twórcy, polscy i zagraniczni politycy, ale także duzi pracodawcy, liderzy podmiotów, które kształtują poszczególne branże, naukowcy i researcherzy, którzy mają wpływ na trendy filozofii przyjmowanej przy kształtowaniu gospodarki czy też prowadzeniu firm, lobbyści, inwestorzy, przedstawiciele znaczących spółek giełdowych oraz osoby kierujące instytucjami realizującymi politykę rządu. Udział trzech niezależnych redakcji na co dzień zajmujących się śledzeniem i analizą procesów gospodarczych jest gwarancją rzetelności finalnego produktu.

Tego typu rankingi nie mają żadnego znaczenia, jeśli nie są przygotowane w sposób wiarygodny, taki, który wyklucza czynniki sympatii, antypatii, afiliacji branżowych czy też komercjalizacji miejsc na liście. W naszym odczuciu nic tego nie gwarantuje tak dobrze, jak współpraca trzech podmiotów, które mają nieco inny background i każdy wnosi swoje unikalne spojrzenie na rzeczywistość. Dzięki takiemu podejściu możemy zagwarantować rzetelność i niezależność naszego rankingu - tłumaczy Daniel Rząsa, redaktor naczelny platformy dyskusji 300Gospodarka.pl.

Celem powstawania rankingów jest zwiększenie transparentności życia społeczno-gospodarczego i taką również funkcję ma spełniać ta lista. Chodzi o to, aby opinia publiczna w łatwy i czytelny sposób zyskała informację na temat postaci mających kluczowy wpływ na polską gospodarkę. Powstanie rankingu oznaczało dziesiątki godzin dyskusji o poszczególne miejsca na listach, a także o to, czy daną osobę w ogóle uwzględnić.

Cytat

Podczas niejednego spotkania każdą z pozycji kilkukrotnie omówiliśmy i za każdą z nich stoją argumenty, które musiały przekonać wszystkich uczestników dyskusji. Przy każdej z nich pojawiały się różnice zdań i wielokrotnie musieliśmy na nowo definiować sobie, co w danym przypadku oznacza wpływowość i w jaki sposób ją zrelatywizować względem innych osób na liście, które przecież wszystkie są z innych światów i inaczej oddziałują na rzeczywistość. Poświęciliśmy na to dużo czasu, mamy jednak poczucie, że to była inwestycja konieczna do stworzenia wartościowego produktu
uważa Sebastian Ogórek, redaktor naczelny serwisu money.pl.

Ranking najbardziej wpływowych osób oddziałujących na polską rzeczywistość gospodarczą w 2020 r. zostanie przedstawiony podczas konferencji Impact’20 Connected Edition, która odbywa się 23 i 24 września w systemie hybrydowym: online na platformie wp.pl, a także offline, w Warszawie.