W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego poświęcona medycynie rodzinnej: "Pacjent, opieka zdrowotna, medycyna rodzinna - równość, jakość i bezpieczeństwo". "Otrzymaliśmy jednoznaczny sygnał z Pałacu Prezydenckiego, iż sprawnie działająca podstawowa opieka zdrowotna oparta na instytucji lekarza rodzinnego jest gwarantem skutecznego funkcjonowania całego systemu zdrowotnego w Polsce. Mam nadzieję, że ten impuls wpłynie mobilizująco na polityków zdrowotnych i zapoczątkuje szereg zmian mających na celu wzmocnienie instytucji lekarza rodzinnego w Polsce" - ocenia efekty spotkania prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr med. Tomasz Tomasik.

Środowisko lekarzy rodzinnych niezwykle pozytywnie odebrało nie tylko możliwość zorganizowania debaty poświęconej podstawowej opiece zdrowotnej w Kancelarii Prezydenta, ale także wcześniejsze słowa Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego skierowane do lekarzy rodzinnych z okazji 20-lecia ich obecności w systemie zdrowotnym w Polsce. Według Prezydenta, medycyna rodzinna zapewnienia obywatelom poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a dobrze znający swoich pacjentów lekarz nie tylko rozwiązuje większość ich problemów zdrowotnych, lecz także koordynuje niezbędne świadczenia specjalistyczne i lokalną opiekę socjalną.

Także minister Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta RP jednoznacznie opowiedziała się w czasie spotkania w Pałacu Prezydenckim za wzmocnieniem roli lekarza rodzinnego, jak również wyeksponowania jego roli w przygotowywanych regulacjach prawnych dotyczących zdrowia publicznego.

Podobnego zdania byli nie tylko eksperci obecni na konferencji, ale także politycy, którzy podkreślali efektywność lokowania inwestycji zdrowotnych w podstawową opiekę zdrowotną, w szczególności w okresie trudności gospodarczych, kiedy z uwagi na mniejsze wpływy ze składek zdrowotnych pogarsza się dostępność do lecznictwa specjalistycznego.

Uczestnicy seminarium poszukiwali przyczyn, dla których medycyna rodzinna pozostaje ciągle niewystarczająco docenianym zasobem ochrony zdrowia w Polsce. Medycyna rodzinna rodziła się w Polsce niemal z początkiem transformacji ustrojowej. Jej rozwój przypadł więc na trudny czas przeobrażeń społecznych, a więc zupełnie inaczej niż miało to miejsce w krajach Zachodu, gdzie trwał właśnie okres prosperity. Być może tutaj należy się dopatrywać źródeł obecnego podejścia do funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Podejścia, które częściej jest wynikiem kompromisu i wyboru mniejszego zła, niż odważnej, odpowiedzialnej, a czasami i mało popularnej polityki zdrowotnej - stwierdziła poseł RP Lidia Gądek przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.

W seminarium "Pacjent, opieka zdrowotna, medycyna rodzinna - równość, jakość i bezpieczeństwo" zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce uczestniczyli ponadto m.in. dr med. Maciej Piróg, doradca Prezydenta RP do spraw zdrowia, wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński, Agnieszka Pachciarz - prezes NFZ, prof. dr hab. Adam Windak konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej, dr med. Maciej Godycki - Ćwirko - prezes Zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr med. Tomasz Tomasik - prezes elekt Zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce., prof.dr hab. med. Witold Lukas - kierownik Katedry Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz byli ministerowie i wiceministrowie zdrowia: dr Marek Balicki, dr Leszek Sikorski, dr Krzysztof Kuszewski, dr Marek Twardowski, dr hab. Rafał Niżankowski, dr Jarosław Pinkas.