Nowe prawo konsumenckie, które weszło w życie 25 grudnia ubiegłego roku wydłuża czas reklamowania zakupionego towaru do dwóch lat. Trzeba jednak pamiętać, że po 12 miesiącu to konsument musi uzasadnić reklamację.

W poprzedniej regulacji reklamować towar można było przez sześć miesięcy, po 25 grudnia ten okres został wydłużony. Sprzedawca za wydany towar odpowiada za niego przez dwa lata (wyjątek dotyczy nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat). Terminu tego nie można skrócić, z wyjątkiem towarów używanych, przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do roku.

Jak zmieniły się przepisy konsumenckie? SPRAWDŹ

Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Taka sytuacja ułatwia złożenie reklamacji, gdyż to przedsiębiorca musi udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12 a 24 miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu - np. jest wynikiem zastosowania materiałów niskiej jakości, nieprawidłowej produkcji czy też niepoprawnej instrukcji obsługi lub konserwacji.

Konsumencie poznaj swoje prawa!

Prawo do szczegółowej, wyczerpującej informacji. Wydłużenie terminu odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość do 14 dni bez podania przyczyn. To tylko niektóre ze zmian w przepisach konsumenckich, jakie weszły w życie pod koniec grudnia. Na Wasze pytania od... czytaj więcej

Ustawodawca skończył w końcu z drabinką roszczeń - powiedziała naszemu reporterowi Jadwiga Urbańska, miejski rzecznik praw konsumenta z Olsztyna. Tutaj nie ma już, że najpierw naprawa, potem wymiana, co często wykorzystywał sprzedawca. Teraz odwracamy kolej roszczeń. Konsument ma prawo od razu żądać zwrotu gotówki, chyba, że sprzedawca szybko naprawi usterkę, ale, co ważne, może to zrobić tylko raz. Nie będzie więc już sytuacji, że ten sam produkt, np. telewizor naprawiany będzie w nieskończoność. Nowe prawo konsumenckie może sprawić, że konsumenci będą traktowani jak partnerzy w handlu. Trzeba pamiętać, że po 25 grudnia konsument może wybrać, czy reklamuje towar w związku z gwarancją, czy rękojmią. W zależności, co według niego będzie korzystniejsze - dodaje. 

Reklamacje w ramach rękojmi kierować trzeba do sprzedawcy. Jego dane znajdują się zawsze na paragonie fiskalnym, który konsument powinien otrzymać wraz z zakupem. Często takie paragony szybko tracą nadruki, warto więc je skserować albo zrobić im po prostu zdjęcie i zachować.