Substancja aktywna grzybów halucynogennych może zmienić naszą osobowość na trwałe - ostrzegają naukowcy z Johns Hopkins University. Ich badania, których wyniki publikuje czasopismo "Journal of Psychopharmacology" pokazały, że już pojedyncza, silna dawka psylocybiny może prowadzić do zauważalnej zmiany osobowości.

Eksperyment wymagał specjalnej zgody komisji etycznej Uniwersytetu. Wzięło w nim udział 51osób, którym podawano psylocybinę, substancję aktywną grzybów halucynogennych. Celem badania było sprawdzenie, czy substancja może mieć działanie terapeutyczne. Badani byli informowali, że otrzymają średnią lub dużą dawkę substancji podczas jednej z dwóch sesji, odbywających się w odstępie trzech tygodni, nie wiedzieli jednak, podczas której.

Ochotnicy byli badani psychologicznie przed rozpoczęciem eksperymentu, miesiąc do dwóch po każdej sesji, wreszcie 14 miesięcy po zakończeniu doświadczenia. U 60 procent z nich dostrzeżono zmiany osobowości, które utrzymały się ponad rok, a zdaniem naukowców mogą utrzymać się na stałe.

Zmiana ta dotyczyła zwłaszcza tych osób, które w trakcie eksperymentu doświadczały przeżyć o charakterze mistycznym. Dotyczyła tylko jednego z wymiarów osobowości, otwartości. Pozostałe, w tym między innymi ugodowość i sumienność, nie ulegały zmianie. Wyniki badań pokazały, że zmiana była silniejsza niż te normalnie obserwowane u osób w tym wieku. Jak się uważa, po 30 roku życia, osobowość praktycznie już się nie zmienia.