Aplikacja "Gossip", czyli "Plotka" - bijąca rekordy popularności wśród młodzieży we Francji - została wycofana. Doszło do tego po protestach związków uczniowskich i minister edukacji.

Aplikacja, która umożliwia uczniom anonimowe rozsyłanie złośliwych i często poniżających plotek na temat koleżanek, kolegów i nauczycieli, często zawierających kompromitujące zdjęcia lub nagrane po kryjomu filmy, wywołała nieopisany chaos w wielu liceach.

Uczennice i uczniowie bili się na przerwach, by dowiedzieć się, kto rozsyła tę czy inną plotkę. Część ofiar wpadło w ciężką depresję, niektórzy poniżani anonimowo nauczyciele przestali przychodzić do pracy.

Przerażona twórczyni aplikacji wycofała ją z obiegu, by stworzyć system moderacji, który blokowałby wpisy zawierające np. wulgarne słowa. Rząd obawia się jednak, że nie rozwiąże to problemu.

Aferą ma się zająć paryska prokuratura. 

(ug)