Przy Pomniku Wdzięczności w Nowym Sączu w czwartek rozpoczęły się długo oczekiwane prace, których efektem będzie likwidacja sowieckiego monumentu. Według informacji z pomnikowej tablicy pochowanych jest tam sześciu żołnierzy. Przed Pomnikiem Armii Czerwonej ustawiono specjalny namiot, gdzie prowadzone są prace archeologiczne.

Ekshumacje nadzorują antropolodzy oraz przedstawiciele ambasady Rosji. Ludzkie szczątki zostaną następnie przebadane a w sierpniu trafią do wspólnej mogiły w kwaterze Armii Czerwonej na cmentarzu w Nowym Sączu. Pomnik Wdzięczności po zakończeniu ekshumacji zostanie rozebrany.

Mając na uwadze szczególny i delikatny charakter prac, nie podajemy do wiadomości publicznej informacji o dokładnych terminach prac w konkretnych miejscowościach. O przebiegu prac i ich wynikach będziemy informować po ich zakończeniu - tłumaczy rzecznik wojewody małopolskiego Jan Brodowski.

PRZECZYTAJ BLOG JERZEGO BUKOWSKIEGO

Archeolodzy ekshumujący żołnierzy Armii Czerwonej odkryli podczas prac betonową piwnicę. Znajdowała się ona kilkanaście centymetrów pod ziemią przed Pomnikiem Wdzięczności. Jak wybudowano pomnik to równocześnie wybudowano piwnicę - mówi reporterowi RMF FM jeden z mieszkańców Nowego Sącza.

W odkrytej piwnicy natrafiono na czaszki, kości, a także fragmenty mundurów i butów. Były tam również emblematy i odznaczenia wojskowe. Szczątki ludzkie spoczywały poza trumnami, które były już bardzo mocno. Zostaną teraz przełożone do nowych trumien. To są zmarli. Należy im się pełen szacunek, a pełen szacunek tylko na cmentarzu - powiedział nam Mariusz Szewczyk, który od lat walczył o likwidację sowieckiego Pomnika Wdzięczności. Teraz po ekshumacji, monument zniknie z centrum miasta.

Oprócz zbiorowej mogiły przed pomnikiem w centrum Nowego Sącza pracami są objęte również: zbiorowa mogiła lotników w Zagórzanach, grób zbiorowy w Bukownie, pojedynczy grób w Paszynie, zbiorowy grób w Chyżnem, pojedynczy grób w Lipnicy Małej, pojedynczy grób lotnika w Koźmicach Wielkich oraz pojedyncza mogiła w Tymbarku. Wynagrodzenie za przeprowadzenie ekshumacji wraz z nadzorem archeologicznym i analizą antropologiczną wynosi ok. 58 tys. 350 zł.

Rozbiórki monumentu od lat domagały się m.in. organizacje kombatanckie. Rozbiórkę pomnika i ekshumację zapowiadano już kilkakrotnie, ale nie było na to zgody strony rosyjskiej, wymaganej przez międzynarodowe umowy. W kwietniu Rosjanie zgodzili się na na ekshumację i przeniesienie na cmentarz szczątków żołnierzy.

 
(ug)