CBA na polecenie prokuratury zatrzymało dwie osoby, w tym byłego wiceministra środowiska w latach 2014-15 Janusza O. Drugą osobą jest przedsiębiorca z Włocławka.

Dziś rano na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby. Są podejrzewane o korupcję.

Wśród zatrzymanych jest Janusz O. pełniący od stycznia 2014 roku do listopada 2015 roku funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drugi z zatrzymanych to biznesmen z Włocławka Marcin M.

Jak wyjaśnia Prokuratura Krajowa, czyny korupcyjne - o które podejrzani są zatrzymani mężczyźni - związane są z wykonywaniem robót budowlanych dla kieleckiej spółki wodociągowej.

Według śledczych Janusz O., w zamian za obietnicę pracy po zakończeniu pełnienia funkcji w resorcie miał zobowiązać się do doprowadzenia do wstrzymania kar umownych od jednego z przedsięwzięć współfinansowanych przez fundusz. Po dymisji rzeczywiście podjął pracę w spółkach przedsiębiorcy.