Firma TNS Polska zdobyła Złoty Puchar Pytii za najbardziej trafny sondaż przedwyborczy. Konkurs, organizowany już po raz drugi przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawiązuje w swej nazwie do starożytnych wieszczek. Naukowcy oceniają w nim precyzję sondaży przedwyborczych przygotowywanych przez ośrodki badania opinii. Ocenie podlegają ostatnie sondaże opublikowane przez dany ośrodek przed ogłoszeniem ciszy wyborczej.

Firma TNS Polska zdobyła Złoty Puchar Pytii za najbardziej trafny sondaż przedwyborczy. Konkurs, organizowany już po raz drugi przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawiązuje w swej nazwie do starożytnych wieszczek. Naukowcy oceniają w nim precyzję sondaży przedwyborczych przygotowywanych przez ośrodki badania opinii. Ocenie podlegają ostatnie sondaże opublikowane przez dany ośrodek przed ogłoszeniem ciszy wyborczej.
Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz /PAP

Trafność sondaży oceniana jest metodami matematycznymi, poprzez pomiar odległości między danymi sondażu, a rzeczywistymi wynikami wyborów. Mierzona jest odległość pomiędzy wartością wynikającą z sondażu, a wartością wynikającą z liczby głosów faktycznie oddanych na kandydata w wyborach prezydenckich lub komitet wyborczy w wyborach parlamentarnych. Im ta odległość, wyznaczana różnymi metodami, jest mniejsza, tym bardziej trafna jest sondażowa prognoza.

Sondaże zostały porównane przy użyciu czterech metryk. Jako podstawową wielkość opisującą dokładność poszczególnego sondażu przyjęto kąt statystyczny DSTAT pomiędzy danymi sondażu a wynikami wyborów. Kąt DSTAT zdefiniowany jest jako arcus cosinus współczynnika Bhattacharyi. Dodatkowo analizowano odległość miejską L1 (definiowaną jako suma modułów błędów), odległość euklidesową L2 (definiowaną jako pierwiastek z sumy kwadratów błędów) i odległość Czebyszowa L (definiowaną jako maksimum z modułów błędów).

W tegorocznej edycji nagroda przyznana została w dwóch kategoriach: Sejm - Rozkład Głosów -  za najlepszą prognozę odsetka liczby głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze. Sejm - Rozkład Mandatów - za najlepszą prognozę liczby miejsc w Sejmie, uzyskanych przez poszczególne komitety wyborcze. Nie przyznano nagrody w kategorii Senat - Rozkład Mandatów, bowiem żadna z firm sondażowych takiej prognozy nie przygotowała.

W pierwszej kategorii Kapituła nagrody przyznała Złoty Puchar Pytii firmie TNS Polska. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia dla ośrodków Estymator oraz Instytut Badań Rynku i Opinii IBRIS. W drugiej kategorii Pucharu nie przyznano, wyróżnienie za opracowanie najtrafniejszej prognozy liczby miejsc poszczególnych komitetów wyborczych w Sejmie otrzymał socjolog Marcin Palade.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego.