Przynieś śmieci, a w zamian dostaniesz drzewko lub krzew. Na krakowskich Błoniach trwa III Festiwal Recyklingu. Mieszkańcy miasta przynoszą tutaj makulaturę, butelki i zużyte baterie.

W ubiegłych latach zebrano w ten sposób aż 22 180 butelek PET, 33 tony papieru i 10 ton szkła. Rozdano 13 000 drzewek. A i teraz nie brakuje osób, które chcą wymienić surowce wtórne na ekologiczny upominek. Z krakowianami rozmawiał reporter RMF Maciej Grzyb:

Atrakcją festiwalu jest ziejący ogniem smok zbudowany z butelek i kapsli. Ma 25 metrów długości i 10 metrów wysokości; został wykonany z 650 tysięcy kapsli z soków i 15 tysięcy szklanych butelek. Gdyby kapsle ułożyć jeden za drugim, powstałaby linia długości 39 kilometrów. Rozpiętość skrzydeł smoka wynosi 20 metrów.

Wieczorem, podobnie jak i wczoraj, koncerty. Dziś na scenie wystąpią Voo Voo oraz Perfect. A na zakończenie pokaz sztucznych ogni.