Dlaczego wymarli Neandertalczycy - to pytanie od lat zadają sobie uczeni. Najnowsze wydanie „The New Scientist” próbuje rozwiązać tę zagadkę. Publikowany w nim raport jest efektem wieloletniej pracy 30 naukowców z całego świata.

Zarówno archeolodzy, jak i antropolodzy wysuwają tę samą teorię: Neandertalczyk zginął, ponieważ nie posiadał ani odpowiedniej wiedzy, ani narzędzi, by radzić sobie z coraz surowszymi zimami.

Uczeni zebrali olbrzymią bazę danych, by stworzyć obraz warunków, jakie panowały na Ziemi ponad 40 tys. lat temu. Wzięli pod uwagę ewolucję biologiczną, środowisko i znane ślady życia, jakie istniało wówczas na naszej planecie.

Na podstawie tych informacji powstały mapy zmian klimatycznych, zachodzących w ciągu kilkunastu tysięcy lat, a wraz z nimi plan przemieszczania się Neandertalczyków z północy na południe Europy. Migracja ta spowodowana była schodzącym lodowcem.

Zdaniem naukowców prymitywny człowiek nie potrafił stawiać czoła zmianom temperatury, nie umiał budować schronień i okrywać swych ciał – pozostawała mu jedynie ucieczka przed zimnem i śmierć.

12:30